Home » Từ vựng N5 (page 3)

Từ vựng N5

Từ vựng Minna No Nihongo Bài 1

Tieng Nhat

Chúng ta bắt đầu với từ vựng Minna No Nihongo bài 1. Ở trình độ hiện tại các bạn chỉ cần học thuộc katakana và ý nghĩa của từ là đủ. Nếu có thể nhớ luôn kanji thì rất tốt …

Chi tiết »