Home » Từ vựng N4

Từ vựng N4

Từ vựng Minna No Nihongo Bài 50

Tieng Nhat

Từ vựng Minna No Nihongo Bài 50 心から感謝いたします Vậy là chúng ta đã học xong từ vựng 50 bài theo giáo trình Minna No Nihongo. Đến đây chắc các bạn đã có thể tự tin phần nào với vốn kiến …

Chi tiết »